• Er en reje rød?
  • Kan man spise en reje?
  • Er en ruse kun en blomst? Og kan man fange noget med en ruse?
  • Ser han og hun krabber ens ud?

Iført waders går vi ud i det lave vand, og ved brug af net og rejehov fanger vi dyr i vandet. Måske har der været lagt en ruse ud, som vi tjekker, og ser hvad der mon er kommet i i løbet af natten? Måske er der noget af fangsten, vi kan spise. Fangsten kommer over i fotobakker, hvor vi kigger på alle de forskellige dyr. Nogle er så små, at vi skal bruge lup til at bestemme dem.

Vi mødes i Havhytten for enden af Ishøj Tange, der er et grusspor ved parkeringspladsen for enden af Skovvej.

Medbring: 
Skrivegrej, husk at have tøj på efter årstiden det kan blæse en del. Medbring også gerne ekstra tøj, hvis uheldet er ude, og eleverne falder i vandet.

Materiale til forberedelse/efterbearbejdning:
Naturcenteret har udarbejdet en bunke materiale I kan bruge i forbindelse med et besøg i Strandparken. Her en en masse relevante lege, guizzer, fagligt materiale om de forskellige dyr I kan fange, samt links til gode steder på nettet hvor I kan finde mere info. Klik på nedenstående for at se materialet:

De gode historier, fagligt materiale
Aktiviteter og lege
- Strategokort til Havstratego (beskrevet under aktiviteter og lege)
Bestemmelsestavle - dyr
Bestemmelsestavle - tang
Links til mere

Alderstrin

0.-6. klasse

Periode

15. april - 1. oktober

Læringsmål

Eleverne får indblik i, hvilke dyr der knytter sig til det lave vand. De lærer at bruge redskaber som lup og net. De samarbejder i grupper med at bestemme dyrene.

Fagligt ophæng

Fag: Natur/Teknik

Trinmål:
- Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler.
- Kende naturområder hvor navngivne planter og dyr lever.
- Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter.
- Formidle både mundtlig og skriftligt
– data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier.

Senest opdateret 28. april 2015