Iført waders går vi ud i det lave vand og ved brug af net og rejehov fanger vi dyr i vandet, måske har der været lagt en ruse ud, som vi tjekker og ser hvad der mon er kommet i, i løbet af natten? Måske er der noget af fangsten vi kan spise. 

Vi undersøger og fordyber os i de fangede dyr, artsbestemmer og har en dialog om hvor de lever i vandet, hvad de spiser og hvilke kendetegn de har.

Vi mødes i Havhytten på Ishøj Tange

Medbring: 
Skrivegrej, husk at have tøj på efter årstiden det kan blæse en del. Medbring også gerne ekstra tøj, hvis uheldet er ude, og eleverne falder i vandet.

Materiale til forberedelse/efterbearbejdning:
Naturcenteret har udarbejdet en bunke materiale I kan bruge i forbindelse med et besøg i Havhytten. Her en en masse relevante lege, guizzer, fagligt materiale om de forskellige dyr I kan fange. Klik på nedenstående for at se materialet:

De gode historier, fagligt materiale
Aktiviteter og lege
- Strategokort til Havstratego (beskrevet under aktiviteter og lege)
Bestemmelsestavle - dyr
Bestemmelsestavle - tang
 

Alderstrin

0.-6. klasse

Periode

15. april - 1. oktober

Læringsmål

Eleverne får indblik i, hvilke dyr der knytter sig til det lave vand. De lærer at bruge redskaber som lup og net. De samarbejder i grupper med at bestemme dyrene.

Fagligt ophæng

Fag: Natur/Teknologi

Læringsmål
- Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler.
- Kende naturområder hvor navngivne planter og dyr lever.
- Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter.
- Formidle både mundtlig og skriftligt
– data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier.

Senest opdateret 1. oktober 2019