Strandparken inviterer i samarbejde med Ishøj Naturcenter alle Vestegnens skoleklasser og SFO-ordninger til en tur i Strandparken med en naturformidler. Strandparken stiller naturformidler og udstyr til rådighed

Turene afvikles typisk fra 1.maj til sommerferien og efter sommerferien og indtil efterårsferien. Turene varer 2  timer og foregår typisk fra kl. 9-11 eller 12-14.

Turene er for alle klassetrin. De har et fagligt indhold, der lægger sig op af folkeskolens trin og læringsmål. Der er lagt vægt på ”den gode historie om fisk og fauna, og formidling af livet på det lave vand, samt en sanselig oplevelse. Vi fisker med net og waders og undersøger fangsten efterfølgende. Waders og fangstudstyr stilles til rådighed, så det skal ikke medbringes.

Turene foregår på Ishøj Tange, og mødestedet er Ishøj Naturcenters base "Havhytten", der ligger på Skovvej 53, 2635 Ishøj
Deltagerantallet er maks. 25. Der skal normalt være mindst 1 lærer for hver 14 elever.


Bestil turen her

Senest opdateret 11. maj 2017