• Hvilke dyr kan vi fange?
  • Hvem spiser hvem i vandhullet?
  • Hvorfor skifter nogen dyr form?
  • Hvordan bevæger dyrene sig?

På "Vandtjek 2" fokuserer vi på dyrene i vandhullet og deres levevis. Vi starter med at gå på jagt i vandhullet med net. Herefter tager vi fangsten med tilbage i vores ferskvandsrum på Bredekærgård, hvor vi fordyber os mere i dyrene. Vi undersøger dem i lupper og vælger gruppevis dyr ud, som vi udforsker nærmere og afslutningsvis præsenterer for de andre.
 
Næste skridt:
Vandtjek 3 er for 4.-7. kl. Her arbejder vi med vandkvaliteten i søerne og vi behandler blandt andet emner som biomanipulation.  

Alderstrin

1.-3. klasse

Periode

April-oktober

Læringsmål

Eleverne stifter bekendtskab med vandhullernes flora og fauna, begrebet fødekæder og dyr med fuldstændig forvandling. De afprøver forskellige redskaber til fangst og undersøgelse af livet i vandhullerne.

Fagligt ophæng

Fag: Natur og teknik Trinmål: - stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. - arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning.

Senest opdateret 28. april 2015